Dubingių žudynių organizatoriui - Lenkijos prezidento apdovanojimas

1/0
Teksto dydis:

Lenkijos prezidentas Lechas Kaczynskis po mirties aukštą valstybinį apdovanojimą įteikė lenkų karinės grupuotės nariui, kovojusiam su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo judėjimo dalyviais ir žudžiusiam Lietuvos kaimo gyventojus.

Majoras Zygmuntas Szendzielarzas slapyvardžiu „Lupaška“ Lenkijos atgimimo

ordino Didžiuoju kryžiumi apdovanotas sekmadienį, minint Lenkijos nepriklausomybės dieną. Vyriausybiniai apdovanojimai įteikti ir kitiems kovų dėl Lenkijos nepriklausomybės dalyviams bei antikomunistinių karinių grupuočių vadams.

Z.Szendzielarzas Antrojo pasaulinio karo metais buvo vienu iš Armijos

Krajovos (AK) būrių vadų Vilnijoje, kovojo su Lietuvos partizanais. 1944 metų birželio 20 dieną lietuvių policininkams, už dviejų savo draugų išdavimą AK ir jų nužudymą sušaudžius 27 Glitiškių kaimo civilius gyventojus, po kelių dienų „Lupaškos“ vadovaujamas būrys Dubingiuose nužudė 27 taikius gyventojus. Tarp jų buvo ir du miestelyje gyvenę lenkai.

Pasibaigus karui, „Lupaška“ pasitraukė į Lenkiją. 1948 metais netoli Zakopanės buvo suimtas ir 1950 metais nuteistas sušaudyti. Mirties bausmė įvykdyta 1951 metais.

Lenkijai atkūrus nepriklausomybę, šalies Aukščiausiojo teismo kariniai rūmai šį nuosprendį panaikino.

Anot lenkų Kairiųjų demokratų sąjungos dienraščio „Trybuna“, vienu pagrindinių Lenkijos nepriklausomybės dienos minėjimo akcentų tapo ir iškilmėse dalyvavusio Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus kalba, kurioje šalies vadovas gyrė „lenkų patriotus, 1918 metais kovojusius dėl teisės be kliūčių kurti ateitį savo protėvių žemėje“.

„Lenkiu savo galvą prieš visus lenkų tautos patriotus, kurie savo likimą ir gyvenimą paskyrė tėvynės laisvei. Tegul Dievas laimina ir stiprina laisvą Lenkiją. Tegyvuoja laisva Lenkija“, - Lietuvos vadovo žodžius cituoja „Trybuna“.

Man patikoNeblogaiMan nepatiko