Pareiškėjai viešai skelbiami internete

1/0
Teksto dydis:

Internetiniame portale http://portal.nma.lt nuo šiol galėsite rasti visus pareiškėjus, teikusius paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. (KPP) programos investicines priemones.

Nurodoma paraiškų būklė

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) sukurtame portale galima gauti informaciją, kokioje būklėje yra fizinių ar juridinių asmenų paraiškos investicinei paramai gauti. Portale atskirai nurodomos paraiškos, kurioms atliktas administracinės atitikties tikrinimas, tinkamumo skirti paramą vertinimas.

Taip pat portale galima sužinoti, kuriems projektams priimtas sprendimas skirti paramą ar kurie pareiškėjai pasirašė paramos sutartis. Informacija pateikiama nurodant pareiškėją, projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą. Pasirašytų sutarčių atveju nurodoma skiriama paramos suma.

Artimiausiu metu minėtame portale bus įdiegta ir kita naujovė – paviešinti paramos gavėjų sąrašai. To reikalauja Europos Sąjungos (ES) teisės aktai.

Pateikiamos aptiktos klaidos

Minėta informacija yra vieša ir prieinama visiems interneto vartotojams, t. y. lankytojų nereikalaujama specialiai registruotis. Tuo tarpu autorizuoti portalo vartotojai turi galimybę sekti jų pačių pateiktų paraiškų administravimo eigą. Ūkininkai, naudodamiesi informaciniu portalu, bet kuriuo metu gali sužinoti, kokioje stadijoje yra jų paraiškų vertinimas, kokios klaidos yra jų pateiktose paraiškose. Taip pat gali rasti informaciją apie atliktas patikras bei apskaičiuotas jiems skirtas išmokas ar jau atliktus mokėjimo pavedimus. Informacija teikiama apie visas NMA administruojamas priemones.

Ūkininkai prie portalo gali prisijungti per banką, su kuriuo yra sudarę elektroninės bankininkystės sutartį. Žemdirbio banko sąskaita turėtų būti viename iš šių bankų: „Swedbank“, „SEB bankas“, „DnB NORD bankas“, „Ūkio bankas“, „Medicinos bankas“.

Portalu naudojasi ir institucijos

Jeigu ūkininko sąskaita yra kitame banke, jis turėtų atsidaryti sąskaitą viename iš prieš tai nurodytų bankų kaip fizinis arba juridinis asmuo, priklausomai nuo to kaip yra pateikęs dokumentus paramai gauti.

Pavyzdžiui, jei ūkininkas NMA teikia dokumentus kaip fizinis asmuo, tuomet turi sąskaitą atsidaryti kaip fizinis asmuo. Kadangi bankai kiekvienam paslaugos vartotojui jau yra suteikę slaptažodžius, norint prisijungti prie portalo, į NMA dėl papildomų slaptažodžių kreiptis nereikia. Prisijungti prie portalo galima ir naudojantis NMA interneto svetaine www.nma.lt, pasirinkus nuorodą „Informacinis portalas“. Patekus į portalo pradinį puslapį reikia pasirinkti jo meniu nuorodą „Prisijungti per banką“.

Be ūkininkų, šia sistema taip pat naudojasi NMA ir kitos su ES parama susijusios institucijos: Žemės ūkio ministerija, savivaldybių žemės ūkio specialistai. Jiems išduoti atskiri prisijungimo prie portalo kodai su apribotomis informacijos peržiūros teisėmis, todėl ūkininkai gali būti ramūs, kad portale pateikiam informacija bus konfidenciali.

Informacija teikiama įvairiais būdais

Internetu nesinaudojantys ūkininkai informaciją apie paramą gali sužinoti įprastai – paskambinę į NMA bendruoju telefonu (8-5) 252 6999 arba asmeniškai atvykę į NMA. Taip pat galima pasirašytą prašymą popierine forma pateikti tiesiogiai NMA arba atsiųsti paprastu ar registruotu paštu adresu: Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Blindžių g. 17,08111 Vilnius.

Nacionalinės mokėjimo agentūros apmokėta informacija.

Man patikoNeblogaiMan nepatiko