Skola buvusiam vyrui - niekai prieš vaikų ateitį

1/1
Teksto dydis:

Ilgai kartu nebegyvenę sutuoktiniai sugebėjo per teismą išsiskirti tik tada, kai vyrui prireikė pasidalinti užgyventą turtą. Už tai, kad dviejų vaikų tėvas pamiršo savo tėvišką pareigą ir paliko abi atžalas plikas basas, moteris surado unikalų būdą jį skaudžiai pamokyti.

Virš namo kybo skola

Visai prie senojo Vilniaus kelio, tuoj už Panevėžio rajono ribos, jau Anykščių rajone, į kalną namų virtine kyla Levaniškių kaimas.

Vienas ant paties kalno stovintis šio kaimo namas niekuo per daug neišsiskirtų iš kitų, jei dėl jo tiek daug šeimos iečių teisme nebūtų sulaužyta, jei ties juo nebekybotų 14 tūkstančių litų skola.

Po skyrybų ir turto dalybų buvusios žmonos apgautas vyras bene trejus metus blaškėsi po teisines instancijas, jam bandė padėti ir prokurorai, bet dalies pinigų, nors moteris ir nuteista, už parduotą namą kaip nėra, taip nėra.

Tuo tarpu buvusiame šeimos name tebegyvenanti sutuoktinė beveik tiesiai šviesiai prisipažįsta padariusi taip, kaip jai reikėję, bet - dėl švento reikalo - dėl vaikų. Ir pravirksta, pasakodama apie tai, kaip vyras, ant jos pečių užkrovęs vaikų auginimo naštą, pats pasirinko linksmesnį gyvenimą. Tik kai vaikai tapo pilnamečiai ir jiems jau niekas iš šeimos turto nebepriklausė, tėvas staiga atsiminė galįs pasiimti pusę savo dalies.

Skyrybos ir turto dalybos

50 metų Arūnas ir 53 metų Ramutė Tamkovidai išsiskyrė lygiai prieš 4 metus, nors kartu nebegyveno jau 12 metų, kai dukra ir sūnus dar buvo nedideli. Moteris teigė, kad sutuoktinis ir iki to laiko nuolat gėrė, vėliau susirado kitą moterį ir išvyko gyventi į Raguvą, vėliau - Miežiškius.

Vyras teigė, kad šioji jį apgaudinėjo su būsimo vaiko tėvu. R.Tamkovidienei prieš 11 metų gimė sūnus nuo kito vietinio vyro.

Skyrybų iniciatorius tapo pats A.Tamkovidas. Kartu jis prašė ir turto kompensacijos. Vyrą tenkino toks variantas: visas užgyventas turtas - namas su papildomais statiniais bei 3 hektarai žemės 5-iuose sklypuose gali likti žmonai, bet šioji jam turinti kompensuoti pusę sumos - 20 tūkst. litų.

Teismas sutiko su tuo. Moteris turėjo buvusiam vyrui pinigus sumokėti per du kartus lygiomis dalimis, tačiau nurodymo nevykdė - sakė neturinti pinigų, juk esanti bedarbė.

Ukmergiškei antstolei Nijolei Jutkienei uždėjus areštą namui, moteris pajudėjo. Ji nuvyko pas antstolę ir paprašė nuimti areštą, nes kitaip negalinti parduoti namo ir grąžinti vyrui pinigų.

Vos tik antstolė nuėmė areštą, R.Tamkovidienė namą pardavė - savo dukters Ridos gyvenimo draugui. Po to šis paskubėjo namą perparduoti savo giminaitei.

Gyvybiškai svarbiau - dukra

Bet ir gavusi pinigus - esą 30 tūkst. litų, R.Tamkovidienė neskubėjo atiduoti skolos sutuoktiniui, o vėliau paklausta teismo kodėl, atsakė, kad buvo gyvybiškai svarbesnių reikalų.

Duktė, pas kurią tikisi prisiglausti senatvėje, jai svarbesnė nei buvęs vyras - Vytauto Didžiojo universitete studijavusiai dukrai reikėję pinigų mokslams bei būstui ir ji vykdžiusi motinos pareigą.

Vyras teigė, kad reali namo vertė buvo kone dvigubai didesnė nei parduota, tačiau jo buvusi žmona aiškino, kad parduoti buvo įmanoma tik už tiek.

Apmautas A.Tamkovidas apkaltino sutuoktinę ir antstolę išankstiniu suokalbiu bei pareikalavo pastarosios areštuoti bei parduoti žemę. Už 3 ha žemę, nors vienas sklypas buvo ant Nevėžio pakrantės, buvo gauta nedidelė suma ir A.Tamkovidui antstolė pervedė beveik 6 tūkst. litų. Žemės vertė buvusi keliagubai didesnė.

Byla visuomenei nesvarbi

Vyras dėl žmonos apgaulės pasiskundė prokurorams. Šie iškėlė baudžiamąją bylą ir teismas nuteisė R.Tamkovidienę 10-iai mėnesių viešųjų darbų, įpareigodamas ją kas mėnesį neatlygintinai dirbti po 24 valandas.

Anykščių rajono apylinkės prokuratūra ir toliau bandė padėti vyrui - vadovaudamasi viešuoju interesu (tai, kad ši byla yra svarbi visai visuomenei) ji paprašė teismo pirmąją namo pirkimo-pardavimo sutartį dėl apgaulės ir piktavališko susitarimo pripažinti negaliojančia ir iš R.Tamkovidienės bei jos dukros draugo priteisti trūkstamus skolai atiduoti 14 tūkst. litų.

Tačiau ieškinio teismas nepriėmė, nes jame viešojo intereso neįžvelgė.

Antstolę apskųsti pavėlavo

Galop A.Tamkovidas apskundė antstolę N.Jutkienę šalies Antstolių rūmams. Šie atsakė niekuo negalintys padėti, nes interesantas galėjo antstolę apskųsti teismui, bet praleido terminą.

Antstolė teisme aiškino pasitikėjusi R.Tamkovidiene, nes ji pati pareiškusi norą parduoti namą ir grąžinti skolą, o taip tarp skolininkų retai būna. Be to, nuimti areštą nuo namo ir reikėję, nes skolos suma buvusi daug mažesnė nei namo vertė.

Bendraudamas redakcijoje su korespondente A.Tamkovidas buvo užsidegęs apskųsti Lietuvą Strasbūro Žmogaus Teisių teismui, tačiau jam teko priminti tai, kad jis pats yra kaltas dėl praleisto apskundimo termino.

Įspėjo apie galimą „purvą“

A.Tamkovidas su žurnaliste buvo lakoniškas - kalbėjo tik apie bylą ir tą baisumą, kad ji buvo neištikima - sugyveno vaiką su kitu.

Dar pridėjo, kad buvusi žmona gali pripilti ant jo daug purvo - taip dariusi ir teismuose. Visa tai būsianti neteisybė.

R.Tamkovidienė pasitiko viešnią iš redakcijos Levaniškių kaime, tame pačiame jos formaliai parduotame name. Šalia kompiuteriu žaidė jos mažylis sūnus, mašina buvo atvažiavęs ir prie krosnies sėdėjo bei rūkė vaiko tėvas.

Išgirdusi reikalą, moteris tik kiek nusiminė, o vyras ėmė pasakoti, koks baisus esą buvęs jos pirmasis sutuoktinis, kaip palikęs ją dėl kitos, negyvenęs namuose, nuolat puotavęs ir vaikų neprisimindavęs. Visa našta kritusi ant vienos moters pečių.

R.Tamkovidienė tyliai linguodama galva pritarė.

Nemokėjęs gyventi dėl kitų

Vėliau moteris papasakojo, kaip jų jauna šeima, baigus Žemės ūkio akademiją, apsigyveno Pasvalio rajone, o prieš 24 metus nusikraustė gyventi į Levaniškių kaimą, pakviesta mokslo draugų - kolūkio pirmininko ir jo žmonos.

Abu gavę geras pareigas, pasi-statę namą. Tačiau vyras, išaugęs kolūkio vadovo šeimoje, buvęs išlepintas ir nemokėjęs gyventi dėl kitų, tik - dėl savęs. Jam pinigus kišę tėvai, jis pamėgęs taurelę, gerdavęs „daugiadienėmis“, vėliau susiradęs kitą moterį, o namuose pasirodydavęs tik epizodiškai.

„Jis nemokėjo įsitvirtinti gyvenime, visą laiką buvo išlaikomas ir štai gal tik 50-ies metų tapo savarankiškas“, - sakė R.Tamkovidienė.

Beje, vienu metu A.Tamkovidas su sugyventine netgi bandęs įsikurti buvusios šeimos namuose, kai buvusi žmona nuėjo pas savo trečio vaiko tėvą. Tačiau jam nepavykę - neapsikentę nuolatinio girtuokliavimo, jį išviję patys vaikai. Vėliau moteris irgi grįžo į savo būstą - su vaiko tėvu, nors jis idealus tėvas sūnui, jai nelabai sekėsi gyventi kartu, tad dabar jis tik lankosi pas ją.

Tėvo nenori matyti

Per visą šį pasakojimą moteris laikėsi santūriai. Bet perėjus prie vaikų temos, jai ištryško ašara. Ji prisiminė atvejį, kai tėvas ne tik nedavęs vaikams pinigų, bet dar ir bandęs iš dukros pavogti piniginę, kai ši ten buvo susidėjusi pinigus už pačios išaugintą ir parduotą paršelį.

Tėvas pasisavinęs ir vaikų gyvybės draudimo pinigus. Paprastai šeimose jau taip įprasta, kad vaikus draudžia tėvai, o kai sueina terminas visai sukauptai sumai atsiimti, juos gauna vaikai. Tačiau A.Tamkovidas esą visą sumą susižėrė į savo piniginę. Tada ji pajutusi tokią nuoskaudą, kad net alimentų už trečio vaiko išlaikymą iš A.Tamkovido pareikalavusi. Nors vaikas buvo ne jo, bet pavardę tada dar turėjo šitą.

„Jis man gyvenimą sugriovė. Jei aš jam būčiau atidavusi pinigus už tą turto dalį, abi - aš ir dukra su terbom būtume išėjusios. Jis ir sūnų paliko be namų, nors buvo žadėjęs sodybą palikti vaikams“, - aiškino moteris.

Su tėvu nebendrauja

Teisme 27 metų dukra Rida pareiškė su tėvu nebendraujanti jau gerokai iki tėvų skyrybų, o dabar jį pamačiusi po dvejų metų. Ji liudijo ir tai, kad su motina santykiai labai šilti.

Apie 30 metų sūnų motina ir tėvas pasakė panašiai - iš jo likęs tik girtuoklėlis, besiglaudžiantis tuose pačiuose namuose. Teismuose jis nedalyvavo.

Man patikoNeblogaiMan nepatiko