Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose per 12 dienų tikimasi iki 50 tūkst. piligrimų (atnaujinta, nuotraukos, programa)

1/16
Teksto dydis:

Penktadienį prasidėjo Dievo gailestingumo metų Didieji Švč.Mergelės Marijos apsilankymo atlaidai Žemaičių Kalvarijoje. Žemaičių Kalvarijos šventovė piligrimus pasitiko atnaujintomis grindimis ir bokštą apgulusiais pastoliais. Remdamiesi išdalintų komunijų skaičiumi, dvasininkai sako, kad pernai atlaidus per 12 dienų aplankė nuo 40 iki 50 tūkst. tikinčiųjų. Tiek pat jų tikimasi sulaukti šiemet.

Iš svečių šalių į atlaidus paprastai atvyksta latviai, (šiemet naujovė - liepos 9 d., šeštadienis dedikuotas latviams), piligrimai iš Kaliningrado, mažesnės grupelės ir iš Lenkijos, ir Lietuvoje keliaujantys turistai iš kitų šalių.

"Ir šiais, ir praeitais metais, kai sunkesnis ekonominis laikas, sumažėję aukų, stengėmės neišleisti daug pinigų pasiruošimui, paprasčiau informuoti žmones, tam išnaudoti internetą, "Marijos radiją". Pasidarėm plakatų, kad visoms bažnyčioms užtektų, išleidome virš 2 tūkst. litų", - pasakojo Žemaičių Kalvarijos šventovės rektorius Jonas Ačas.

Jis Žemaičių Kalvarijoje tarnauja nuo 2003 metų, penktus metus yra šventovės rektorius ir parapijos klebonas.

Dvasininkas pasakojo, kad tikinčiuosius Žemaičių Kalvarijoje pasitinka šiokios tokios naujovės. "Atnaujinome, susitvarkėme grindis bažnyčioje. Vyksta bokštų renovacijos darbai, juos per atlaidus laikinai sustabdėme, bažnyčia apstatyta pastoliais", - kalbėjo J.Ačas.

Mažas miestelis nepritaikytas apnakvyndinti didelius žmonių būrius. "Keblokas klausimas, kur priimsime žmones, - sakė pašnekovas. - Daugiausia piligrimų nelieka nakvoti."  Planuojantys atvykti su nakvyne paprastai jau pažįsta vietinius gyventojus ir glaudžiasi pas juos. Į jaunimui dedikuotą atlaidų dieną atkeliausiantys piligrimai nakvynei jau "rezervavo" mokyklos bei kultūros namų sales.

"Gyvenvietė įtraukta į kultūros paveldo registrą, gatvės nėra pritaikytos didesniems automobilių srautams, kai kuriose gatvelėse negalima sustoti, kad netrukdytų eismo. Tai reguliuoja policija. Dalyvauja ir policijos padėjėjai savanoriai. Esame jiems dėkingi", - kalbėjo J.Ačas.

Pirmas patarimas, kurį jis duoda atvykstantiems į atlaidus, nusiteikti saugoti savo turtą - rankines, pinigines, telefonus ir kitus vertingus daiktus. "Nuolat skelbiame apie tai per gasiakalbius aplink bažnyčią. Dažnai pasitaiko kišenvagių", - tikino rektorius.

Piligrimams taip pat svarbu pasiimti kepures, vandens. "Nors šiemet iš sinoptikų girdim, kad gali būti lietingi atlaidai, tikimės gero oro", - sakė J.Ačas. Atalidų metu budi medikai, savaitgaliais, kai vietinis medicinos punktas nedirba, padėti skuba čia pat budintys Plungės Greitosios pagalbos medikai.

Dvasininkas siūlo susiplanuoti Žemaičių Kalvarijai bent puse dienos - dalyvauti šv.Mišiose, o po jų meldžiantis ir giedant eiti Kalvarijos kalnus.

"Tai - išskirtinė Žemaičių Kalvarijos pamaldumo praktika. Einant kalnus įsijungia ir kūnas, ir siela. Be to, maldingai apvaikščioti kalnus - viena iš sąlygų gauti atlaidus", - pasakojo dvasininkas.

Tradiciškai atlaidų metu prie bažnyčios vyksta turgelis.

Žemaičių Kalvarijos atlaidų (liepos 4-12 d.) programa

Liepos 4 d. (pirmadienis) – Žemdirbių ir ūkininkų diena. (Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė). 12 val. Šv. Mišioms vadovaus Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Liepos 5 d. (antradienis) – Katechetų, tikybos mokytojų, visų pedagogų diena. (Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė). 12 val. Šv. Mišioms vadovaus Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas.

Liepos 6 d. (trečiadienis) – Kunigų ir ministrantų diena. (Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė). 12 val. Šv. Mišioms vadovaus Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Liepos 7 d. (ketvirtadienis) – Carito, Maltos, senelių namų gyventojų ir darbuotojų bei Medikų diena. (Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė). 12 val. Šv. Mišioms vadovaus Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis.

Liepos 8 d. (penktadienis) – Valstybės, savivaldybių, seniūnijų, policijos vadovų bei darbuotojų diena. (Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė). 12 val. Šv. Mišioms vadovaus Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Liepos 9 d. (šeštadienis) – Brolių latvių diena. (Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė). 12 val. Šv. Mišioms vadovaus Rygos Arkivyskupas Metropolitas Zbignevs Stankevičs ir Liepojos vyskupas Vilhelms Lapelis OP.

Liepos 10 d. (sekmadienis) – Kunigų seminarijų, Universitetų, VDU Teologijos fakulteto, Katechetikos katedrų bendruomenių diena. (Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė). 12 val. Šv. Mišioms vadovaus Apaštalinis Nuncijus Arkivyskupas dr. Luigi Bonazzi.

Liepos 11 d. (pirmadienis) – Dominikonų, Marijonų, Jėzuitų, Seserų Kazimieriečių ir visų kitų vienuolijų bei maldų už pašukimus diena. (Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė). 12 val. Šv. Mišioms vadovaus Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas.

Liepos 12 d. (antradienis) – Žemaičių Kalvarijos parapijos ir jos kaimynių: Barstyčių, Sedos, Platelių, Alsėdžių, Gegrėnų parapijų diena. (Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė). 12 val. Šv. Mišioms vadovaus Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.

Pamaldos kiekvieną atlaidų dieną:

7. 00 val. J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją

7. 30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

8. 00 val. Šv. Mišios

10. 00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

12. 00 val. Suma, po jos iškilminga procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

19. 00 val. Vakarinės šv. Mišios.

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

Man patikoNeblogaiMan nepatiko