Teksto dydis:
2017-08-05 21:36
208.54.37.166 USA

1 ŠALIN MENKAVERTĘ : VARTOTOJIŠKĄ SUBKULTŪRĄ !

PRIE 129 : ...iš Vakarų Lietuvoje : pagal tų vad. „globo - kolonizatorių“, slaptuosius : planus iš Vakarų - naikinančią, visos lietuvių Tautos balto kultūrinį paveldą !... O kaip Jums atrodo ?... Lauksime, ką rašys - mūsų laisvos spaudos Šviesuoliai : „Laisvas laikraštis“ ir „Karštas komentaras“Lietuvai ?... Tų „Pasaulio valdovų prie Gaublio“, parodytų - visai Lietuvai karikatūroje, būtent tos „gejo - kosmopolitinės“, visų tautų - pavergimo strategijos : mūsų iškilioji Žinovė „RESPUBLIKA“ ?... Ką galvoja Mielosios, „AUŠRA“ ir „Lietuvių godos“ - gyvuojančios, mūsų etninėse žemėse - prie Tėvynės Lietuvos ?... Pagarbiai, savo asmeninę - politinę nuomonę : tvirtai Jums pateikė - lietuvis GEDIMINAS ŽILINSKAS, NEW YORK

0